Album cưới Hồ Cốc

"Chẳng có một thời gian hay địa điểm cụ thể nào cho tình yêu đích thực cả. Nó xuất hiện một cách ngẫu nhiên, chỉ trong một nhịp đập, trong một nháy mắt, khi con tim chợt rung động."


  • Album cưới Hồ Cốc
  • Album cưới Hồ Cốc
  • Album cưới Hồ Cốc
  • Album cưới Hồ Cốc
  • Album cưới Hồ Cốc
FB Messenger